Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 41
 • Dëgjime publike: 1
 • Projektligje të shqyrtuara: 60
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 2
 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku, Safete Hadergjonaj, Dardan Molliqaj, Arberie Nagavci, Naser Osmani, Mergim Lushtaku, Blerim Kuqi, Fikrim Damka

  Munguan: Jelena Bontic, Enver Hoti

  Të ftuar: Ardian Zalli, Drejtor Meaxhues FKPK, Ruzhdi Morina, Hajdar Korbi, Anetar i Bordit FKPK, Sokol Havolli BQK

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit

   I miratuar
  • 3. Raportim nga Bordi Drejtues i Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës, lidhur me zhvillimet e fundit të mjeteve pensionale në tregjet financiare

   Raportim
  • 4. Shqyrtimi i Raporti plotësues me amendamente të Komisionit funksional për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor, për Projektligjit nr.06/L-088 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L- 042 për rregullimin e shërbimeve të ujit

   I miratuar
  • 5. Formimi i Grupit Punues për shqyrtimin e Projektligjit nr.06/L-137 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-174 për financimin e subjekteve politike si dhe Ligjin nr.03/L-073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.03/L-256

   I miratuar
 • Të pranishëm: Safete Hadërgjonaj, Jelena Bontic, Dardan Molliqaj, Naser Osmani, Mërgim Lushtaku, Blerim Kuçi, Enver Hoti

  Munguan: Lumir Abdixhiku, Ali Lajçi, Arbërie Nagavci, Fikrim Damka

  Të ftuar: Ministri i Financave- Bedri Hamza, Sekretari i Kuvendit të Republikës së Kosovës- Ismet Krasniqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-133 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i kërkesës së Qeverisë së Kosovës për konsultim me Komisionin për Buxhet dhe Financa, lidhur me Vendimin e Qeverisë për ndryshimin e normës së tatimit të akcizës

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për nëntëmujorin e vitit 2018

   I miratuar
  • 5. Miratimi i Raportit vjetor të punës së Komisionit për vitin 2018

   I miratuar
  • 6. Miratimi i Planit vjetor të punës së Komisionit për vitin 2019

   I miratuar
 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku, Safete Hadërgjonaj, Dardan Molliqaj, Ali Lajci, Arbërie Nagavci, Naser Osmani, Mergim Lushtaku, Blerim Kuci, Enver Hoti, Fikrim Damka

  Munguan: Jelena Bontic

  Të ftuar: Besnik Tahiri, Albulena Haxhiu, Përfaqsues nga Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës, Përfaqsues të Agjensionit Kosovarë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 21, 30 nëntor dhe 5 dhjetor 2018

  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligji nr.06/L-137 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-174 për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-058 dhe Ligjin nr.04/L-122, si dhe Ligjin nr.03/L-073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-121 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-097 për bibliotekat dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.2004/22 për kinematografinë dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 8. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-088 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L- 042 për rregullimin e shërbimeve të ujit dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor

   I miratuar
  • 9. Shqyrtimi i Kërkesës së Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për miratimin e taksave vjetore për vitin 2019

   I miratuar
  • 10. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për vitin 2017

   I miratuar
  • 11. Shqyrtimi i raportit me rekomandime i Projektligjit nr.06/L-105 për tatimin në të ardhurat e korporatave

   I miratuar
  • 12. Shqyrtimi i raportit me rekomandime i Projektligjit nr.06/L-104 për tatimin në të ardhurat personale

   I miratuar
  • 13. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-091 për plotësim ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës me amendamentet e Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e AKI-së

   I miratuar
  • 14. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku, Jelena Bontic, Naser Osmani, Mërgim Lushtaku, Ali Lajçi, Arbërie Nagavci, Enver Hoti. Blerim Kuçi dhe Fikrim Damka

  Munguan: Safete Hadergjonaj, Dardan Molliqaj

  Të ftuar: MInistri i Financave Bedri Hamza

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Projektlgjit nr.06/L-136 për ratifikimin e Marrëveshjes për Kredi ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Unicredit Bank Austria Ag për Projektin e sistemit për largimin e ujërave të zeza për Komunën e Podujevës

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligji nr.06/L-134 për tatimin mbi vlerën e shtuar

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-073 për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projekligjit nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime të Grupit Punues të Komisionit, lidhur me Projektligjin nr.06/L-104 për tatimin në të ardhurat personale

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime të Grupit Punues të Komisionit, lidhur me Projektligjin nr.06/L-105 për tatimin në të ardhurat e korporatave

   I miratuar
  • 8. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku, Safete Hadergjonaj, Naser Osmani, Mërgim Lushtaku, Ali Lajçi, Arbërie Nagavci, Dardan Molliqaj, Enver Hoti dhe Blerim Kuçi

  Munguan: Jelena Bontic, Fikrim Damka

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-124 për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe i amendamenteve të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes dhe i amendamenteve të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe i amendamenteve të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku, Safete Hadërgjonaj, Jelena Bontiq, Dardan Molliqaj, Ali Lajçi, Naser Osmani, Blerim Kuçi, Mërgim Lushtaku, Enver Hoti dhe Fikrim Damka

  Të ftuar: Bordi i KOSTT-it

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 24.01.2018

  • 3. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar të KOSTT SH.A. për vitin 2016

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-014 për Infrastrukturën Kritike, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-214, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rural

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime të Grupit Punues të Komisionit, lidhur me Projektligjin nr. 06/L-015 mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale

   I miratuar
 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku, Safete Hadërgjonaj, Jelena Bontiq, Ali Lajqi, Naser Osmani, Blerim Kuqi, Mërgim Lushtaku, Enver Hoti, Fikrim Damka

  Munguan: Dardan Molliqaj

  Të ftuar: Bedri Hamza - Ministër i Financave

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 15.01.2018

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Buxhetit të Komunës së Lipjanit për vitin 2018

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi Raportit vjetor financiar të Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2016

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar të KOSTT SH.A. për vitin 2016

  • 7. Miratimi i Raportit të punës së Komisionit për periudhën shtator-dhjetor 2017

   I miratuar
  • 8. Miratimi i Planit vjetor të punës së Komisionit për vitin 2018

   I miratuar
  • 9. Shqyrtimi i Propozimit të Panelit të Bankës Qendrore për përzgjedhjen e Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës

   I miratuar