Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 41
 • Dëgjime publike: 4
 • Projektligje të shqyrtuara: 11
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Nait Hasani, Shqipe Pantina, Valon Ramadani, Adem Mikullovci, Arban Abrashi, Imet Rrahmani, Xhevahire Izmaku, Rasim Selmanaj, Milaim Zeka , Albert Kinolli.

  Munguan: Jasmina Zhivkoviq

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-113, për Organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-114, për Zyrtarët Publik

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-111, për Pagat në Sektorin Publik

   I miratuar
 • Të pranishëm: Nait Hasani, Milaim Zeka, Albet Kinolli, Xhevahire Izmaku, Imet Rrahmani, Arban Abrashi, Shqipe Pantina, Valon Ramadani, Rasim Selmanaj, Adem Mikullovci

  Munguan: Jasmina Zivkovic

  Të ftuar: Ministri i Zhvillimit Ekonomik z. Valdrin Lluka

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Takim me Ministrin e Zhvillimit Ekonomik z. Valdrin Lluka, lidhur me çështjen e dixhitalizimit të transmetimeve radiodifuzive tokësore

 • Të pranishëm: Nait Hasani, Milaim Zeka, Xhevahire Izmaku, Arban Abrashi, Shqipe Pantina, Valon Ramdani, Rasim Selmanaj, Adem Mikullovci,Albert Kinolli

  Munguan: Imet Rrahmani, Jasmina Zivkovič

  Të ftuar: Bordi i Rtk-së

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Takimi i Komisionit me Bordin e RTK-së

  • 3. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Nait Hasani, Milaim Zeka, Xhevahire Izmaku, Imet Rrahmani, Arban Abrashi, Shqipe Pantina, Valon Ramdani, Rasim Selmanaj, Adem Mikullovci, Albert Kinolli

  Munguan: Jasmina Zivkovic

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit per Lirine e Asociimit ne Organizatat Joqeveritare

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i propozimeve për hartimin e draftligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave

  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Nait Hasani,Milaim Zeka,Albert Kinolli,Arban Abrashi,Shqipe Pantina,Valon Ramadani,Rasim Selmanaj,Jasmina Zivkovic,Adem Mikullovci

  Munguan: Xhevahire Izmaku,Imet Rrahmani

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i raporteve të komisioneve të përhershme për Projektligjin për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-081, për Qasje në Dokumentet Publike

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme