Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 37
 • Dëgjime publike: 4
 • Projektligje të shqyrtuara: 11
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Nait Hasani, Milaim Zeka, Xhevahire Izmaku, Imet Rrahmani, Arban Abrashi, Shqipe Pantina, Valon Ramdani, Rasim Selmanaj, Adem Mikullovci, Albert Kinolli

  Munguan: Jasmina Zivkovic

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit per Lirine e Asociimit ne Organizatat Joqeveritare

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i propozimeve për hartimin e draftligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave

  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Nait Hasani,Milaim Zeka,Albert Kinolli,Arban Abrashi,Shqipe Pantina,Valon Ramadani,Rasim Selmanaj,Jasmina Zivkovic,Adem Mikullovci

  Munguan: Xhevahire Izmaku,Imet Rrahmani

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i raporteve të komisioneve të përhershme për Projektligjin për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-081, për Qasje në Dokumentet Publike

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Nait Hasani ,Milaim Zeka,Albert Kinolli , Xhevahire Izmaku, Imet Rrahmani, Arban Abrashi, Shqipe Pantina, Rasim Selmanaj , Jasminia Zivkovic.

  Munguan: Valon Ramadani

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i propozim ndryshimeve për Projektligjin për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës;

   I miratuar
  • 3. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Nait Hasani, Xhevahire Izmaku, Shqipe Pantina, Rasim Selmanaj, Milaim Zeka, Imet Rrahmani, Adem Mikullovci, Jasmina Zivkovic, Arban Abrashi, Valon Ramadani

  Munguan: Albert Kinolli

  Të ftuar: Grupet e interesit që ndërlidhen me fushëveprimtarinë e administratës publike

  • Rendi i ditës
  • 1. Projektligji për pagat në sektorin publik

  • 2. Projektligji për zyrtarët publik

  • 3. Projektligji për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe agjencive të pavarura

 • Të pranishëm: Nait Hasani, Albert Kinolli, Xhevahire Izmaku, Shqipe Pantina, Rasim Selmanaj, Milaim Zeka, Imet Rrahmani, Adem Mikullovci, Jasmina Zivkovic

  Munguan: Arban Abrashi, Valon Ramadani

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i raporteve të komisioneve të përhershme për Projektligjin nr.06/L-043 për lirinë e asociimit në Organizatat Joqeveritare

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës

   I miratuar