Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 32
 • Dëgjime publike: 1
 • Projektligje të shqyrtuara: 2
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Driton Selmanaj,Mergim Lushtaku, Valon Ramadani, Avdullah Hoti, Andin Hoti, Ali Lajqi, Emilija Redžepi, Albert Kinolli

  Munguan: Verica Ceranic, Etem Arifi

  Të ftuar: Endrit Shala - Ministër i MTI-së; Haki Maxhuni, Durim Rreci, Nysret Vojvoda

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 20.11.2018

  • 3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017

   Raportim
  • 4. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve nga raporti i auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ndërmarrjes Publike Hekurudhat e Kosovës - Trainkos Sh.a, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Driton Selmanj, Mergim Lushtaku, Emilia Rexepi, Valon Ramadani, Avdullah Hoti, Andin Hoti, Ali Lajqi, Verica Ceranic

  Munguan: Faton Topalli, Zafir Berisha, Albert Kinolli

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 06.11.2018

  • 3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ndërmarrjes Publike Hekurudhat e Kosovës - Trainkos Sh.a, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017

  • 4. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve nga raporti i auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Driton Selmanaj,Mergim Lushtaku,Verica Ceranic,Emilia Redzepi,Valon Ramadani,Ali Lajqi,Albert Kinolli

  Munguan: Faton Topalli,Avdullah Hoti,Andin Hoti,Zafir Berisha

  Të ftuar: Kujtim Gashi - Minister i MKRS-se

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 30.10.2018;

  • 3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017

  • 4. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve nga raporti i auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Driton Selmanaj, Ali Lajçi, Andin Hoti, Avdullah Hoti, Valon Ramadani, Emilija Redzepi, Etem Arifi

  Munguan: Mergim Lushtaku, Verica Ceranic, Ahmet Isufi, Allbert Kinolli, Faton Topalli, Zafir Berisha

  Të ftuar: Ministri i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale z. Skënder Reçica

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 24.10.2018

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017

   Raportim
  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Driton Selmanaj, Verica Ceranic, Mergim Lushtaku, Valon Ramadani, Avdullah Hoti, Andin Hoti, Zafir Berisha, Albert Kinolli, Emilija Redzepi

  Munguan: Ahmet Isufi, Faton Topalli, Ali Lajci

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 16.10.2018

  • 3. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve nga raporti i auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Stacionit të Autobusëve sh.a. Prishtinë për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017

  • 4. Shqyrtimi i kërkesë për auditimin e PVF-ve të Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitet 2018, 2019 dhe 2020

  • 5. Auditimi i partive politike, dhe kerkesa e auditimit te Ministrise se Zhvillimit Rajonal, Ministrise se Bujqesis, dhe Ministrise per Komunitete dhe Kthim.