Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 35
 • Dëgjime publike: 1
 • Projektligje të shqyrtuara: 2
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Driton Selmanaj, Mërgim Lushtaku, Emilija Redzepi, Avdullah Hoti, Andin Hoti, Albert Kinolli

  Munguan: Verica Qeraniq, Faton Topalli, Valon Ramadani, Ali Lajçi, Etem Arifi

  Të ftuar: Zëvendës Ministri i Ministrisë të Financave Fatmir Gashi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 23.01.2019

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollet e Borxheve Publike për periudhën 2009-2017

  • 4. Inicimi i Procedurave për Auditimin e raporteve financiare të Subjekteve Politike, për vitin 2018

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Driton Selmanaj, Mergim Lushtaku, Emilija Redzepi, Avdullah Hoti, Albert Kinolli, Ali Lajçi

  Munguan: Verica Ceranic, Faton Topalli, Valon Ramadani, Andin Hoti, Etem Arifi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 19.12.2018

  • 3. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit Vjetor të Punës së KMFP-së për vitin 2018

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i draft Planit të Punës së KMFP-së për vitin 2019

   I miratuar
 • Të pranishëm: Driton Selmanaj, Mërgim Lushtaku, Albert Kinolli, Valon Ramadani, Avdullah Hoti, Andin Hoti, Emilija Rexhepi, Ali Lajçi.

  Munguan: Faton Topalli, Etem Arifi, Verica Qeraniq

  Të ftuar: Endrit Shala - Ministër i MTI-së; Haki Maxhuni, Durim Rreci, Nysret Vojvoda

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 20.11.2018

  • 3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për pasqyrat financiare vjetore të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017

   Raportim
  • 4. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve nga raporti i auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ndërmarrjes Publike Hekurudhat e Kosovës - Trainkos Sh.a, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Driton Selmanaj, Verica Qeraniq, Mërgim Lushtaku, Valon Ramadani, Avdullah Hoti, Andin Hoti, Etem Arifi, Emilija Redžepi, Ali Lajçi.

  Munguan: Faton Topalli, Albert Kinolli

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 06.11.2018

  • 3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ndërmarrjes Publike Hekurudhat e Kosovës - Trainkos Sh.a, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017

  • 4. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve nga raporti i auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Driton Selmanaj, Verica Qeraniq, Mërgim Lushtaku, Valon Ramadani, Albert Kinolli, Emilija Rexhepi, Ali Lajçi.

  Munguan: Avdullah Hoti, Andin Hoti, Etem Arifi, Faton Topalli.

  Të ftuar: Kujtim Gashi - Minister i MKRS-se

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 30.10.2018;

  • 3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017

  • 4. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve nga raporti i auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme