Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 32
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 58
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Xhelal Sfeçla, Danush Ademi, Kujtim Shala, Fadil Beka, Rasim Selmanaj, Albert Kinolli, Müfera Srbica - Şinik, Haxhi Shala, Slobodan Petrović

  Munguan: Igor Simić, Zoran Mojsilović, Jasmina Živković, Saša Milosavljević, Duda Balje, Veton Berisha

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës.

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 28.1.2019 dhe 30.1.2019.

   I miratuar
  • 3. Formimi i grupeve të punës sipas Planit të punës së Komisionit, për vitin 2019.

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit plotësues për Projektligjin nr.06/L-088 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të ujit, me raport amendamente të Komisionit funksional për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor.

   I miratuar
  • 5. Të Ndryshme.

 • Të pranishëm: Xhelal Svecla, Danush Ademi, Kujtim Shala, Fadil Beka, Rasim Selmanaj, Allbert Kinolli, Mufera Srbica-Sinik, Veton Berisha, Slobodan Petrovic

  Munguan: Igor Simic, Zoran Mojsilovic, Jasmina Zivkovic, Sasa Milosavljevic, Haxhi Shala, Duda Balje

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës; Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 12.12.2018 dhe 20.12.2018; Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit të punës së Komisionit për vitin 2018; Shqyrtimi i draft-Planit të punës së Komisionit për vitin 2019

  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-133 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019 me raport amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa

   I miratuar
 • Të pranishëm: Xhelal Svecla, Danush Ademi, Kujtim Shala, Fadil Beka, Rasim Selmanaj, Allbert Kinolli, Duda Balje, Haxhi Shala, Veton Berisha, Slobodan Petrovic

  Munguan: Igor Simic, Zoran Mojsilovic, Jasmina Zivkovic, Sasa Milosavljevic, Mufera Srbica - Sinik

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e Komisionit e mbajtur me datë: 30.11.2018

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit me raport amendamente të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-091 për plotësimin dhe ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës me raport amendamente të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-088 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L- 042 për rregullimin e shërbimeve të ujit me raport amendamente të Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Xhelal Svecla, Danush Ademi, Kjtim Shala, Fadil Beka, Rasim Selmanaj, Allbert Kinolli, Mufera Srbica-Sinik, Duda Balje, Veton Berisha

  Munguan: Igor Simic, Zoran Mojsilovic, Jasmina Zivkovic, Sasa Milosavljevic, Haxhi Shala, Slobodan Petrovic

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit me datë 24.10.2018 dhe 15.11.2018

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/22 për Kinematografinë, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-121 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-097 për Bibliotekat, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligji nr.06/L-104 për tatimin në të ardhurat personale, me raport amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-105 për tatimin në të ardhurat e korporatave, me raport amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa

   I miratuar
  • 8. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Xhelal Sveqla, Danush Ademi, Kujtim Shala, Fadil Beka, Rasim Selmanaj, Allbert Kinolli, Mufera Sinik, Duda Balje, Haxhi Shala, Veton Berisha, Slobodan Petrovic

  Munguan: Igor Simic, Zoran Mojsilovic, Jasmina Zivkovic, Sasa Milosavljevic

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit me datë 27.07.2018 dhe 10.10.2018

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me raport amendamente të Komisionit funksional për Punët të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së

   I miratuar
  • 4. Sh. i Projektligjit nr. 06/L-115 për n \p e Ligjit nr.2003/24, Ligji i Sportit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin 04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 për Sport me raport amend të K\ funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-090 për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 6. Sh. i Projektligjit nr.06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Projektligji nr.06/L-073 për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 8. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, me raport amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 9. Projektligjin për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës

   I miratuar
  • 10. Projektligjin për Ministrinë e Mbrojtjes

   I miratuar
  • 11. Projektligjin për Forcën e Sigurisë së Kosovës

   I miratuar
  • 12. Të ndryshme