Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 29
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 53
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Xhelal Svecla, Danush Ademi, Kjtim Shala, Fadil Beka, Rasim Selmanaj, Allbert Kinolli, Mufera Srbica-Sinik, Duda Balje, Veton Berisha

  Munguan: Igor Simic, Zoran Mojsilovic, Jasmina Zivkovic, Sasa Milosavljevic, Haxhi Shala, Slobodan Petrovic

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit me datë 24.10.2018 dhe 15.11.2018

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/22 për Kinematografinë, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-121 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-097 për Bibliotekat, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligji nr.06/L-104 për tatimin në të ardhurat personale, me raport amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-105 për tatimin në të ardhurat e korporatave, me raport amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Financa

   I miratuar
  • 8. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Xhelal Sveqla, Danush Ademi, Kujtim Shala, Fadil Beka, Rasim Selmanaj, Allbert Kinolli, Mufera Sinik, Duda Balje, Haxhi Shala, Veton Berisha, Slobodan Petrovic

  Munguan: Igor Simic, Zoran Mojsilovic, Jasmina Zivkovic, Sasa Milosavljevic

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit me datë 27.07.2018 dhe 10.10.2018

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale me raport amendamente të Komisionit funksional për Punët të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së

   I miratuar
  • 4. Sh. i Projektligjit nr. 06/L-115 për n \p e Ligjit nr.2003/24, Ligji i Sportit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin 04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 për Sport me raport amend të K\ funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-090 për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 6. Sh. i Projektligjit nr.06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Projektligji nr.06/L-073 për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99, me raport amendamente të Komisionit funksional për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi

   I miratuar
  • 8. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, me raport amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 9. Projektligjin për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës

   I miratuar
  • 10. Projektligjin për Ministrinë e Mbrojtjes

   I miratuar
  • 11. Projektligjin për Forcën e Sigurisë së Kosovës

   I miratuar
  • 12. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Igor Simić, Danush Ademi, Kujtim Shala, Fadil Beka, Jasmina Živković, Rasim Selmanaj, Allbert Kinolli, Duda Balje, Veton Berisha, Slobodan Petrovic

  Munguan: Xhelal Sveçla, Zoran Mojsilović, Saša Milosavljević, Müfera Srbica - Şinik, Haxhi Shala

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Projekt kodit Penal i Republikës së Kosovës nr. 06/L-074 dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-087 per kompetencat e zgjerura per konfiskimin e pasurise dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-085 per Mbrojtjen e Sinjalizuesve dhe amendamenteve të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-92 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës dhe amendamenteve të Komisionit për Administrate Publike, Qeverisjen Lokale dhe Media

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 061264/L-007 per ndryshimin dhe plotsimin e Ligjit nr.2004/32 per familjen i Kosoves të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit pa amandamenteve

   I miratuar
  • 8. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Igor Simic, Xhelal Sveçla, Danush Ademi, Kujtim Shala, Fadil Beka, Zoran Mojsilovic, Jasmina Zivkovic, Sasa Milosavljevic, Rasim Selmanaj, Allbert Kinolli, Mufera Srbica-Sinik, Veton Berisha, Slobodan Petrovic

  Munguan: Duda Balje, Haxhi Shala

  Të ftuar: Ministri i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, z. Shyqyri Bytyqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Raportim i z. Shyqyri Bytyqi, ministër i MASHT-it, lidhur me çështjen e regjistrimit të pjesëtarëve të komunitetit shumicë për vendet e rezervuara të studentëve të komunitetit joshumicë dhe vendeve të rezervuara në Qendrën e Studentëve, për vitin akademik 2018/2019

   Raportim
  • 3. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtura më: 27.07.2018

  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-033 për Produkte të Ndërtimit, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L- 007 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L007 për procedurën jokontestiomore, me amendamentet e Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-008 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/26 për trashëgiminë në Kosovë, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit

   I miratuar
  • 7. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Igor Simic, Xhelal Svecla, Jasmina Zivkovic, Sasa Milosavljevic, Rasim Selmanaj, Albert Kinolli, Duda Balje, Haxhi Shala, Veton Berisha, Slobodan Petrovic

  Munguan: Danush Ademi, Kujtim Shala, Fadil Beka, Zoran Mojsilovic, Mufera Srbica-Sinik

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtura më: 18.09.2018

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-064 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-132 për Automjete, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-079 për Efiçiencë të Energjisë, me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-054 për Gjykatat, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupcionit

   I miratuar
  • 7. Të ndryshme