Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 28
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 14
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Bedri Hamza , Fatmir Rexhepi , Gazmend Abrashi , Hekuran Murati , Kujtim Gashi , Mimoza Kusari-Lila , Shkelzen Hajdini , Veton Berisha , Yllza Hoti

  Munguan: Fikrim Damka , Verica Ćeranić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar të Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut – KOSTT SH.A. për vitin 2018 dhe 2019

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit financiar vjetor i Zyrës Rregullative për Energji për vitin 2019

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar i Autoritetit Rregullativ për Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2019

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për nëntëmujorin e vitit 2020

   I miratuar
  • 6. Votimi në parim i Projektligjit nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021

  • 7. Votimi i Raportit me rekomandime për Projektligjin për Rimëkëmbjen Ekonomike - Covid-19

 • Të pranishëm: Bedri Hamza , Fatmir Rexhepi , Fikrim Damka , Gazmend Abrashi , Hekuran Murati , Kujtim Gashi , Mimoza Kusari-Lila , Shkelzen Hajdini , Veton Berisha

  Munguan: Verica Ćeranić , Yllza Hoti

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, datë 4, 6 dhe 11 nëntor 2020

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2019

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021

 • Të pranishëm: Fatmir Rexhepi , Fikrim Damka , Gazmend Abrashi , Hekuran Murati , Mimoza Kusari-Lila , Shkelzen Hajdini , Veton Berisha , Yllza Hoti

  Munguan: Bedri Hamza , Kujtim Gashi , Verica Ćeranić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime për Projektligjin për Rimëkëmbjen Ekonomike - Covid-19

  • 3. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime për Projektligjin nr.07/L-005 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Komisionit Pavarur për Media për vitin 2019

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar të Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës për vitin 2019

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Këshillit Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës për vitin 2019

  • 7. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Agjencia për Informim dhe Privatësi për vitin 2019

  • 8. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Fatmir Rexhepi , Hekuran Murati , Kujtim Gashi , Mimoza Kusari-Lila , Shkelzen Hajdini , Verica Ćeranić , Veton Berisha , Yllza Hoti

  Munguan: Bedri Hamza , Fikrim Damka , Gazmend Abrashi

  Të ftuar: Hykmete Bajrami

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Raportim i Ministres së Financave znj. Hykmete Bajrami, lidhur me zhvillimet e fundit në Administratën Tatimore të Kosovës

   Raportim
  • 3. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Akademisë së Drejtësisë për vitin 2019

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas për vitin 2019

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Fatmir Rexhepi , Fikrim Damka , Hekuran Murati , Kujtim Gashi , Mimoza Kusari-Lila , Shkelzen Hajdini , Veton Berisha , Yllza Hoti

  Munguan: Bedri Hamza , Gazmend Abrashi , Verica Ćeranić

  Të ftuar: Hykmete Bajrami

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, datë 7 dhe 14 tetor 2020

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin për Rimëkëmbjen Ekonomike - Covid-19

   I miratuar
  • 4. Raportim i Ministres së Financave znj. Hykmete Bajrami, lidhur me zhvillimet e fundit në Sistemin e Menaxhimit të Financave Publike në Kosovë

   Raportim
  • 5. Të ndryshme