Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 19
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 13
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Bedri Hamza , Fikrim Damka , Hekuran Murati , Kujtim Gashi , Mimoza Kusari-Lila , Shkelzen Hajdini , Yllza Hoti , Fatmir Rexhepi

  Munguan: Gazmend Abrashi , Haxhi Shala , Verica Ćeranić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i raportit vjetor të punës së Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për vitin 2019

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit vjetor financiar të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës për vitin 2019

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i raportit vjetor financiar i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale për vitin 2019

  • 6. Shqyrtimi i raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për gjashtëmujorin e parë të vitit 2020

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i kërkesave buxhetore të Kuvendit të Republikës së Kosovës për periudhën 2021 në bazë të qarkores së dytë buxhetore të Ministrisë së Financave 2021/02.

   I miratuar
 • Të pranishëm: Fatmir Rexhepi , Fikrim Damka , Gazmend Abrashi , Hekuran Murati , Kujtim Gashi , Mimoza Kusari-Lila , Shkelzen Hajdini , Verica Ćeranić , Yllza Hoti

  Munguan: Bedri Hamza , Haxhi Shala

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i raportit me amendamente në Projektligjin nr.07/L-006 për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 në territorin e Republikës së Kosovës

   I miratuar
 • Të pranishëm: Hekuran Murati , Mimoza Kusari-Lila

  Munguan: Haxhi Shala

  Të ftuar: Hykmete Bajrami - Ministre e Financave

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim lidhur me Financimin e Projektit Emergjent Covid-19 për Kosovën.

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes së Huasë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës për Ndihmën Makro Financiare për Kosovën

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i kërkesës së Qeverisë së Republikës së Kosovës, lidhur me vendimin e Qeverisë nr.03/18, datë 29.07.2020 të Qeverisë së Republikës së Kosovës për vendosjen e tatimit të akcizës në duhan.

  • 6. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.07/L-004 për masat e përkohshme për ta lehtësuar efektin e Pandemisë “COVID 19"

  • 7. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, i plotësuar dhe i ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-221, me Ligjin nr. 04/L-116, me Ligjin 04/L-194, me Ligjin 05/L-063, dhe me Ligjin 05/L-007

  • 8. Shqyrtimi i propozimeve të panelit Seleksionues të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për plotësimin e dy pozitave për anëtar joekzekutiv të Bordit të BQK-së.

  • 9. Shqyrtimi i fushëveprimit të Komisionit në bazë të përfundimit nr.07-P-065,të datës 15 korrik 2020 të Kryesisë së Kuvendit

   I miratuar
  • 10. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Bedri Hamza , Fatmir Rexhepi , Fikrim Damka , Gazmend Abrashi , Kujtim Gashi , Shkelzen Hajdini , Verica Ćeranić

  Munguan: Hekuran Murati , Mimoza Kusari-Lila , Yllza Hoti

  Të ftuar: Hykmete Bajrami - Ministre e Financave

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për rimëkëmbje ekonomike COVID-19.

   I miratuar
 • Të pranishëm: Bedri Hamza , Fikrim Damka , Gazmend Abrashi , Hekuran Murati , Kujtim Gashi , Shkelzen Hajdini , Yllza Hoti

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i raportit me amendamente për Projektligjin nr. 07/L-014 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 07/L-001 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020.

   I miratuar