Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 11
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 7
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Bedri Hamza , Fatmir Rexhepi , Gazmend Abrashi , Hekuran Murati , Mimoza Kusari-Lila , Shkelzen Hajdini , Verica Ćeranić , Yllza Hoti

  Munguan: Fikrim Damka , Haxhi Shala , Kujtim Gashi

  Të ftuar: Hykmete Bajrami - Ministre e Financave, Agim Krasniqi - zv.ministër i Financave

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara

  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për rishikimin e buxhetit për vitin 2020

   I miratuar
 • Të pranishëm: Bedri Hamza , Fikrim Damka , Gazmend Abrashi , Hekuran Murati , Kujtim Gashi , Mimoza Kusari-Lila , Verica Ćeranić , Yllza Hoti

  Munguan: Fatmir Rexhepi , Haxhi Shala , Shkelzen Hajdini

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i raportit vjetor financiar të Autoritetit të Aviacionit Civil për vitin 2019

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit financiar të Autoritetit Rregullativ të Shërbimeve të Ujit për vitin 2019.

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i propozimit të panelit seleksionues të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për plotësimin e një pozite për anëtar joekzekutiv të Bordit të BQK-së.

   I miratuar
 • Të pranishëm: Fatmir Rexhepi , Haxhi Shala , Hekuran Murati , Kujtim Gashi , Mimoza Kusari-Lila , Shkelzen Hajdini , Yllza Hoti

  Munguan: Bedri Hamza , Fatmir Rexhepi , Fikrim Damka , Gazmend Abrashi , Verica Ćeranić

  Të ftuar: Sekretar i Përgjithshëm i Kuvendit të Kosovës, z.Ismet Krasniqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i Rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i kërkesave buxhetore të Kuvendit të Republikës së Kosovës për vitin 2021

   I miratuar
 • Të pranishëm: Bedri Hamza , Fatmir Rexhepi , Fikrim Damka , Hekuran Murati , Kujtim Gashi , Mimoza Kusari-Lila , Shkelzen Hajdini , Verica Ćeranić , Yllza Hoti

  Munguan: Gazmend Abrashi , Haxhi Shala

  Të ftuar: Besnik Osmani - Auditori i përgjithshëm; Osman Vishaj -Kryetar i KRPP-së; Blerim Dina - Kryetar i OSHP-së

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i raportit vjetor financiar i Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2019

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit vjetor të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik për vitin 2019.

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i raportit vjetor të Organit Shqyrtues të Prokurimit për vitin 2019

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Fatmir Rexhepi , Gazmend Abrashi , Haxhi Shala , Hekuran Murati , Mimoza Kusari-Lila , Shkelzen Hajdini , Verica Ćeranić , Yllza Hoti

  Munguan: Bedri Hamza , Kujtim Gashi , Shkumbin Demaliaj

  Të ftuar: Ministre e Financave znj.Hykmete Bajrami; Sekretar i Përgjithshëm i Kuvendit të Kosovës z.Ismet Krasniqi.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i Rendit të Ditës me ndryshime

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për financim ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për Projektin e Fuqizimit të Sektorit Financiar

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për Hua ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për Projektin e Zhvillimit të Ujërave të Zeza në Gjilan

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për Financimin e Projektit për Kadastër të Patundshmërisë dhe Infrastrukturë Gjeohapësinore ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Republikës së Kosovës mbi Pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e Bashkimit “Dogana 2020”

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Republikës së Kosovës mbi Pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e Bashkimit “Fiskalis 2020”

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, nr. 02/03 datë 05.06.2020, për ndryshimin dhe tejkalimin e përkohshëm të rregullave fiskale të deficitit, si dhe kufizimit të bilancit bankar të përdorshëm.

  • 8. Shqyrtimi i kërkesës për rishikim të buxhetit të Kuvendit të Republikës së Kosovës

   I miratuar