Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 8
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 1
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Projektligjit nr. 07 / L-05 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03 / L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë,

  • 3. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Projektligjit nr. 07 / L-16 për rimëkëmbjen ekonomike –Covid 19

 • Të pranishëm: Adem Hodža , Albert Kinolli , Fetah Rudi , Fidan Jilta , Igor Simić , Ivan Todosijević , Ljubinko Karadžić , Miljana Nikolić , Rasim Selmanaj , Veton Berisha , Zoran Mojsilović

  Të ftuar: Dalibor Jevtic, Ministër për kthim dhe komunitete

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procerverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Raportimi i ministrit për kthim dhe komunitete z.Dalibor Jevtic

   Raportim
 • Të pranishëm: Adem Hodža , Albert Kinolli , Arbër Rexhaj , Elmi Reçica , Fetah Rudi , Ivan Todosijević , Ljubinko Karadžić , Miljana Nikolić , Veton Berisha , Zoran Mojsilović

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura, me datë: 14.08, 22.09, dhe 29.09.2020

  • 3. Shqyrtimi në detaje dhe miratimi i Planit të Punës për vitin 2020

   I miratuar
  • 4. Nisma legjislative e Komisionit për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.03/L-064 për Festat Zyrtare në Republikën e Kosovës

   I miratuar
 • Të pranishëm: Adem Hodža , Elmi Reçica , Fetah Rudi , Fidan Jilta , Ljubinko Karadžić , Miljana Nikolić , Miloš Perović , Rasim Demiri , Veton Berisha , Zoran Mojsilović

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Rishqyrtim i Planit të Punës së Komisionit për vitin 2020

   I miratuar
 • Të pranishëm: Adem Hodža , Fetah Rudi , Igor Simić , Ivan Todosijević , Ljubinko Karadžić , Miljana Nikolić , Rasim Demiri , Veton Berisha , Zoran Mojsilović

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Planit të punës për periudhën shtator-dhjetor 2020.

   I miratuar