Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 22
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 4
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Artan Abrashi , Dimal Basha , Donika Kadaj-Bujupi , Endrit Shala , Evgjeni Thaçi-Dragusha , Shkëmb Manaj

  Munguan: Abelard Tahiri , Alban Hyseni , Ljubinko Karadžić , Rasim Demiri

  • Rendi i ditës
  • 1. Propozimi dhe miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i propozim-vendimit të Qeverisë me kandidatët për anëtarë dhe zëvendës-anëtarë të Komisionit për Dhënien e Provimit të Jurisprudencës

   I miratuar
  • 3. Njoftim me ftesën e Gjykatës Kushtetuese adresuar Kryetarit të Komisionit për Legjislacion

  • 4. Diskutim lidhur me ndryshim-plotësimin e nenit 81 të Rregullores së Kuvendit

  • 5. Rishpallja e Konkursit për zgjedhjen e një (1) anëtari në Këshillin Prokurorial të Kosovës, përfaqësues nga shoqëria civile

   I miratuar
  • 6. Diskutim lidhur me shkresën nga ish-kryetarit të Gjyqtarëve të EULEX-it, Malcolm Simmons drejtuar Komisionit

  • Rendi i ditës
  • 1. Propozimi dhe miratimi i rendit të ditës

  • Rendi i ditës
  • 1. Votimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike - COVID-19

   I miratuar
  • 2. Votimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.07/L-005 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.03/L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjëgjesitë

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Propozimi dhe miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 22.09, 29.09 dhe 07.10.2020

  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente të komisionit funksional për Projektligjin nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike - COVID-19

  • 4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente të komisionit funksional në Projektligjin nr.07/L-005 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike

  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.07/L-012 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.03/L-256.

 • Të pranishëm: Abelard Tahiri , Alban Hyseni , Dimal Basha , Donika Kadaj-Bujupi , Endrit Shala , Evgjeni Thaçi-Dragusha , Rasim Demiri , Shkëmb Manaj , Visar Hoti

  Munguan: Artan Abrashi , Ljubinko Karadžić

  Të ftuar: Selim Selimi - Ministër i Drejtësisë

  • Rendi i ditës
  • 1. Propozimi dhe miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për të drejtën ndërkombëtare Private nr. 07/L-033; I ftuar Ministri i Drejtësisë z. Selim Selimi

   Raportim
  • 3. Formimi Grupit të Punës për shqyrtimin e aplikacioneve për anëtar të KPK-së dhe KGJK-së