Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 12
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 1
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 23.10.2020;

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 07/L-005 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, i plotësuar dhe i ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-221, me Ligjin nr. 04/L-116, me Ligjin nr. 04/L-194, me Ligjin nr. 05/L-063, dhe me Ligjin nr. 05/L-007;

  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.07/L-016 për rimëkëmbjen ekonomike – COVID-19, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

  • 5. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Albert Kinolli , Arbëreshë Kryeziu - Hyseni , Blerta Deliu-Kodra , Branislav Nikolić , Faton Bislimi , Fitore Pacolli- Dalipi , Gazmend Gjyshnica , Haxhi Shala , Ismet Beqiri , Veton Berisha

  Munguan: Bekë Berisha , Uran Ismaili

  Të ftuar: Shefi i BE-së në Prishtinë

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Takim me Shefin e Zyrës dhe Përfaqësuesin Special të BE-së në Kosovës, Tomáš Szunyog në lidhje me Raportin për Kosovën 2020 të publikuar nga Komisioni Evropian;

  • 3. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albert Kinolli , Arbëreshë Kryeziu - Hyseni , Blerta Deliu-Kodra , Faton Bislimi , Gazmend Gjyshnica , Haxhi Shala , Ismet Beqiri , Veton Berisha

  Munguan: Branislav Nikolić , Fitore Pacolli- Dalipi , Uran Ismaili

  Të ftuar: MPJ Meliza Haradinaj-Stublla;

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 30.09.2020;

  • 3. Raportimi i znj.Meliza Haradinaj - Stublla, Ministre e Punëve të Jashtme dhe Diasporë;

   Raportim
  • 4. Votimi i Programit Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit (PKZMSA) 2020-2024;

  • 5. Ndryshimi dhe plotësimi i Planit të punës së Komisionit për vitin 2020;

  • 6. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Albert Kinolli , Arbëreshë Kryeziu - Hyseni , Bekë Berisha , Blerta Deliu-Kodra , Branislav Nikolić , Faton Bislimi , Fitore Pacolli- Dalipi , Gazmend Gjyshnica , Haxhi Shala , Ismet Beqiri , Uran Ismaili

  Të ftuar: Zëvendëskryeministri Driton Selmanaj

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit;

  • 3. Shqyrtimi i Programit Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit (PKZMSA) 2020-2024, i ftuar Zëvendëskryeministri Driton Selmanaj;

  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes Financiare për IPA 2019, Pjesa e dytë, Objektivi I, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian;

  • 5. Të ndryshme ;

 • Të pranishëm: Albert Kinolli , Arbëreshë Kryeziu - Hyseni , Blerta Deliu-Kodra , Faton Bislimi , Ismet Beqiri

  Munguan: Haxhi Shala

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i raportit me amendamente në Projektligjin nr.07/L-006 për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 në territorin e Republikës së Kosovës

   I miratuar