Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 15
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 2
 • Të pranishëm: Adem Hodža , Doruntinë Maloku- Kastrati , Elbert Krasniqi , Ferat Shala , Hekuran Murati , Pal Lekaj , Zoran Mojsilović

  Munguan: Endrit Shala , Fidan Rekaliu , Memli Krasniqi , Mimoza Kusari-Lila

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i raportit të punës së Komisionit për sesionin pranveror 2020.

   I miratuar
  • 4. Rishpallja e konkursit për përzgjedhjen e Kryesuesit të Komisionit Shqyrtues të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit

   I miratuar
  • 5. Diskutim për formimin e grupit punues për plotësimin e bordit të NP KOSTT

  • 6. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare – ARKEP, për vitin 2019,

 • Të pranishëm: Doruntinë Maloku- Kastrati , Elbert Krasniqi , Ferat Shala , Fidan Rekaliu , Hekuran Murati , Memli Krasniqi , Mimoza Kusari-Lila , Pal Lekaj , Zoran Mojsilović

  Munguan: Adem Hodža , Endrit Shala

  Të ftuar: ARKEP dhe Telekomi i Kosoves

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 15.07.2020;

  • 3. Raportim i bordit të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare – ARKEP, lidhur me blerjen e kompanisë IPKO;

  • 4. Raportim i bordit të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare – ARKEP, lidhur me obligimet e NP Telekomi i Kosovës ndaj ARKEP-it, si dhe raportim i UD kryeshefes ekzekutive për gjendjen ne NP Telekomi i Kosovës;

  • 5. Te ndryshme;

 • Të pranishëm: Adem Hodža , Elbert Krasniqi , Ferat Shala , Fidan Rekaliu , Hekuran Murati , Mimoza Kusari-Lila , Pal Lekaj , Valentina Bunjaku-Rexhepi , Zoran Mojsilović

  Munguan: Endrit Shala , Memli Krasniqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 26.06.2020;

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Grupit të punës për zgjedhjen e “Kryesuesit të Komisionit Shqyrtues të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit – ARRU”;

  • 4. Shqyrtimi i Përfundimit të Kuvendit nr.07-P-01 datë 10.7.2020;

  • 5. Te ndryshme;

 • Të pranishëm: Doruntinë Maloku- Kastrati , Elbert Krasniqi , Endrit Shala , Fidan Rekaliu , Hekuran Murati , Mimoza Kusari-Lila , Pal Lekaj , Zoran Mojsilović

  Munguan: Adem Hodža , Ferat Shala , Memli Krasniqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;

  • 3. Shqyrtimi i kërkesës së Kryesisë së Kuvendit të Republikës së Kosovës, për rishqyrtim të Raportit me rekomandime për zgjedhjen e Bordit të drejtorëve të ndërmarrjes Publike – Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut – KOSTT.

  • 4. Shqyrtimi i ftesës në raportim të bordit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), së bashku me kryeshefen e Telekomit të Kosovës.

  • 5. Të ndryshme;

 • Të pranishëm: Adem Hodža , Doruntinë Maloku- Kastrati , Elbert Krasniqi , Endrit Shala , Ferat Shala , Fidan Rekaliu , Hekuran Murati , Mimoza Kusari-Lila , Pal Lekaj , Zoran Mojsilović

  Munguan: Memli Krasniqi

  Të ftuar: Ministri Bekim Kuqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 9.6.2020

  • 3. Formimi i Panelit për zgjedhjen e rregullatorit të ujit

   I miratuar
  • 4. Raportim i ministrit të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit, z.Blerim Kuqi, lidhur me gjendjen në ndërmarrjen “TREPÇA SH.A.” dhe ndërmarrjet publike

   Raportim
  • 5. Formimi i grupit punues per mbikëqyrjen e Ligjit për Trepçën

  • 6. Të ndryshme

Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Doruntinë Maloku- Kastrati , Elbert Krasniqi , Ferat Shala , Fidan Rekaliu , Hekuran Murati , Memli Krasniqi , Mimoza Kusari-Lila , Pal Lekaj , Zoran Mojsilović

  Munguan: Adem Hodža , Endrit Shala

  Të ftuar: ARKEP dhe Telekomi i Kosoves

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 15.07.2020;

  • 3. Raportim i bordit të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare – ARKEP, lidhur me blerjen e kompanisë IPKO;

  • 4. Raportim i bordit të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare – ARKEP, lidhur me obligimet e NP Telekomi i Kosovës ndaj ARKEP-it, si dhe raportim i UD kryeshefes ekzekutive për gjendjen ne NP Telekomi i Kosovës;

  • 5. Te ndryshme;

 • Të pranishëm: Doruntinë Maloku- Kastrati , Elbert Krasniqi , Endrit Shala , Ferat Shala , Hekuran Murati , Mimoza Kusari-Lila , Pal Lekaj , Valentina Bunjaku-Rexhepi , Zoran Mojsilović

  Munguan: Adem Hodža , Memli Krasniqi

  Të ftuar: KPMM dhe ARRU

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e datës 28.5.2019; 1 dhe 2.6.2020;

   I miratuar
  • 3. Formimi i Grupit të punës për zgjedhjen e Bordit të NP KOSTT;

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale – KPMM për vitin 2019;

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit – ARRU për vitin 2019;

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme;