Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 24
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 1
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 2
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 17.11.2020;

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Panelit për zgjedhjen e “Kryesuesit të Komisionit Shqyrtues të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit – ARRU”;

  • 4. Propozimi për Kryesues dhe anëtarë të Komisionit të Auditimit të NP KOSTT;

  • 5. Te ndryshme;

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 3.11.2020;

  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.07/L-043 për masat për uljen e kostos së shtrirjes së rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë; (I ftuar: ministri Blerim Kuçi)

   Raportim
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e datës 27 dhe 28.10.2020;

  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.07/L-027 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-008 për Këshillin Ekonomiko-Social;

  • 4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.07/L-028 për Inspektoratin e punës;

  • 5. Raportim i z.Skënder Reçica, ministër i Punës dhe mirëqenies sociale, për kërkesat e Sindikatës së nëpunësve shtetëror të Kosovës të viteve te 90-ta, dhe Sindikatës së ish policëve të viteve të 90-ta;

   Raportim
  • 6. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.07/L-038 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transaksionet elektronike;

  • 7. Raportim i z.Blerim Kuqi, ministër i Ekonomisë dhe ambientit, lidhur me emërimet e fundit në bordet e përkohshme; gjendjen në Telekom; gjendjen dhe veprimet e Qeverisë në Ndërmarrjen TREPÇA SH.A.; si dhe për funksionimin dhe operimin e hidrocentraleve;

   Raportim
  • 8. Te ndryshme;

 • Të pranishëm: Adem Hodža , Elbert Krasniqi , Endrit Shala , Ferat Shala , Fidan Rekaliu , Pal Lekaj , Zoran Mojsilović

  Munguan: Doruntinë Maloku- Kastrati , Hekuran Murati , Memli Krasniqi , Mimoza Kusari-Lila

  Të ftuar: I ftuar: ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Vesel Krasniqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;

  • 3. Raportim i ministrit të Tregtisë dhe Industrisë, Vesel Krasniqi, lidhur me problemet me të cilat është duke u ballafaquar ministria në përgjithësi, në veçanti për prodhuesit dhe transportuesit vendorë, për CEFTA-n, si dhe për subvencionet e ndara për biznese gjatë pandemisë.

   Raportim
  • 4. Të ndryshme;

 • Të pranishëm: Elbert Krasniqi , Endrit Shala , Ferat Shala , Hekuran Murati , Mimoza Kusari-Lila , Pal Lekaj

  Munguan: Adem Hodža , Doruntinë Maloku- Kastrati , Fidan Rekaliu , Memli Krasniqi , Zoran Mojsilović

  Të ftuar: I ftuar: bordi i ZRRE

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 20.10.2020;

  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektiligjit nr.07/L-038 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transaksionet elektronike;

  • 4. Gjendjen dhe veprimet e Qeverisë në ndërmarrjen Trepça SH.A; për funksionimin dhe operimin e hidrocentraleve, të ftuar: bordi i ZRRE;

   Raportim
  • 5. Të ndryshme;

Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Doruntinë Maloku- Kastrati , Elbert Krasniqi , Ferat Shala , Fidan Rekaliu , Hekuran Murati , Memli Krasniqi , Mimoza Kusari-Lila , Pal Lekaj , Zoran Mojsilović

  Munguan: Adem Hodža , Endrit Shala

  Të ftuar: ARKEP dhe Telekomi i Kosoves

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 15.07.2020;

  • 3. Raportim i bordit të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare – ARKEP, lidhur me blerjen e kompanisë IPKO;

  • 4. Raportim i bordit të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare – ARKEP, lidhur me obligimet e NP Telekomi i Kosovës ndaj ARKEP-it, si dhe raportim i UD kryeshefes ekzekutive për gjendjen ne NP Telekomi i Kosovës;

  • 5. Te ndryshme;

 • Të pranishëm: Doruntinë Maloku- Kastrati , Elbert Krasniqi , Endrit Shala , Ferat Shala , Hekuran Murati , Mimoza Kusari-Lila , Pal Lekaj , Valentina Bunjaku-Rexhepi , Zoran Mojsilović

  Munguan: Adem Hodža , Memli Krasniqi

  Të ftuar: KPMM dhe ARRU

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e datës 28.5.2019; 1 dhe 2.6.2020;

   I miratuar
  • 3. Formimi i Grupit të punës për zgjedhjen e Bordit të NP KOSTT;

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale – KPMM për vitin 2019;

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit – ARRU për vitin 2019;

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme;