Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 45
 • Dëgjime publike: 6
 • Projektligje të shqyrtuara: 53
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 7
 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Hajdar Beqa,Bahrim Sabani,Frashër Krasniqi,Sami Kurteshi, Shkumbin Demaliaj

  Munguan: Arben Gashi,Korab Sejdiu,Nezir Cocaj,Igor Simic.

  Të ftuar: Përfaqësues i KGJK-së z. Nehat Idrizi, Përfaqësues të KPK-së, Përfaqësues të Akademisë së Drejtësisë,Përfaqësues të Agjencisë Kundër Korrupsionit,Përfaqësues të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas etj.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 16. dhe 23.10.2018

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i kërkesave buxhetore të Institucioneve/Agjencioneve që bien në fushëveprim të Komisionit për Legjislacion për vitin 2019

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i propozim-vendimit të Qeverisë së Kosovës me kandidatët për drejtor dhe zëvendësdrejtor të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës.

  • 5. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projektligjin nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës.

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i kërkesës së NPN "HOXHA" lidhur me interpretimin e dispozitës ligjore të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për Ndërtim

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Hajdar Beqa, Bahrim Sabani, Frashër Krasinqi, Korab Sejdiu,Sami Kurteshi, Shkumbin Demaliaj,Bilall Sherifi

  Munguan: Arben Gashi , Igor Simic

  Të ftuar: Abelard Tahiri-Ministër i Drejtësisë, Nehat Idrzi-Kryetar i KGJK-së, Bahri Isufaj-Përfaqësues i KPK-së

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Diskutim lidhur me gjendjen në Gjykatën e Kosovës në veri të Mitrovicës

   Raportim
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.03/L-256

   I miratuar
 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Hajdar Beqa, Bahrim Sabani, Frashër Krasniqi,Bilall Sherifi,Sami Kurteshi,Arben Gashi, Korab Sejdiu, Skumbin Demalijaj

  Munguan: Jelena Bantic

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 09.10.2018

  • 3. Shqyrtimi i propozimeve me kandidatët për anëtarë të Këshillit për Ndihmë Juridike Falas

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i propozimeve me kandidatët për anëtarë të Këshillit për Ndihmë Juridike Falas

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-090 për sponzorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-073 për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/24 Ligji i sportit ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/24 për sport

   I miratuar
  • 8. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive

   I miratuar
  • 9. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Hajdar Beqa, Bahrim Sabani, Frashër Krasniqi, Sami Kurteshi,Arben Gashi, Korab Sejdiu, Skumbin Demalijaj, Jelena Bantic.

  Munguan: Bilall Sherifi, Nezir Cocaj

  Të ftuar: Abelard Tahiri, Nehat Thaqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 09.10.2018

  • 3. Diskutim lidhur me gjendjen e institucioneve korrektuese në Republikën e Kosovës. Të ftuar: Abelard Tahiri, ministër i Drejtësisë dhe Nehat Thaçi, Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës;

   Raportim
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr.06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës;

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projektligjin nr. 06/L-077 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/32 për Familjen i Kosovës

   I miratuar
  • 7. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu,Hajdar Beqa,Frasher Krasniqi,Arben Gashi,Korab Sejdiu,Shkumbin Demaliaj,Bilall Sherifi

  Munguan: Bahrim Sabani,Sami Kurteshi,Nezir Qoqaj,Igor Simic

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 19.09.2018

  • 3. Votimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-110 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 05/L-010 për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronë

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projekt-Kodin Penal të Republikës së Kosovës nr. 06/L-074

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-007 për procedurën jo-kontestimore nr. 06/L-007 dhe Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 2004/26 për Trashëgiminë nr. 06/L-008

   I miratuar
  • 7. Të ndryshme.

Filtro
 • Meetings:7
 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Hajdar Beqa, Bahrim Sabani, Frashër Krasinqi, Korab Sejdiu,Sami Kurteshi, Shkumbin Demaliaj,Bilall Sherifi

  Munguan: Arben Gashi , Igor Simic

  Të ftuar: Abelard Tahiri-Ministër i Drejtësisë, Nehat Idrzi-Kryetar i KGJK-së, Bahri Isufaj-Përfaqësues i KPK-së

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Diskutim lidhur me gjendjen në Gjykatën e Kosovës në veri të Mitrovicës

   Raportim
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.03/L-256

   I miratuar
 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Hajdar Beqa, Bahrim Sabani, Frashër Krasniqi, Sami Kurteshi,Arben Gashi, Korab Sejdiu, Skumbin Demalijaj, Jelena Bantic.

  Munguan: Bilall Sherifi, Nezir Cocaj

  Të ftuar: Abelard Tahiri, Nehat Thaqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 09.10.2018

  • 3. Diskutim lidhur me gjendjen e institucioneve korrektuese në Republikën e Kosovës. Të ftuar: Abelard Tahiri, ministër i Drejtësisë dhe Nehat Thaçi, Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës;

   Raportim
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr.06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës;

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projektligjin nr. 06/L-077 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/32 për Familjen i Kosovës

   I miratuar
  • 7. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Bahrim Sabani, Sami Kurteshi, Arben Gashi, Korab Sejdiu, Nezir Qoqaj, Shkumbin Demaliaj, Bilall Sherifi

  Munguan: Hajdar Beqa, Glauk Konjufca, Igor Simic

  Të ftuar: Valdete Daka - Kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 10.04.dhe 16.04.2018

  • 3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i punës së Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve për vitin 2017

  • 4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-030 për Aktet Juridike

  • 5. Formimi i Grupeve Punuese për Projektligjin nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, dhe Projketligjin nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës

  • 6. Kerkesa e Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për dorëzimin e Raportit vjetor dhe financiar për vitin 2017 pa aprovim të Bordit Mbikëqyrës

  • 7. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Shkumbin Demaliaj, Bahrim Sabani, Igor Simic, Korab Sejdiu, Arben Gashi, Sami Kurteshi, Bilall Sherifi, Nezir Qoqaj, Hajdar Beqa

  Munguan: Glauk Konjufca

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Qeverisë me kandidatët për drejtor dhe zëvendësdrejtor të Sekretariatit ekzekutiv të Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu, Hajdar Beqa, Bahrim Sabani, Korab Sejdiu, Nezir Qoqaj, Arben Gashi, Igor Simic

  Munguan: Sami Kurteshi, Shkumbin Demaliaj, Bilall Sherifi, Glauk Konjufca

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 23.01.2018 dhe 30.01.2018

  • 3. Adresimi i Kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës lidhur me Sistemin Gjyqësor

  • 4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

   I miratuar