Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 12
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Bekë Berisha , Fatmire Mulhaxha - Kollçaku , Ganimete Musliu , Hatim Baxhaku , Ilir Tasholli , Rasim Demiri , Rexhep Selimi

  Munguan: Elmi Reçica , Haxhi Shala , Mefail Bajqinovci , Slavko Simić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi në parim Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04-L-089 për deminimin humanitar.

   I miratuar
  • 4. Diskutim lidhur me shpalljen e konkursit për përzgjedhjen e Komisionerit të Agjencisë për Informim dhe Privatësi

 • Të pranishëm: Elmi Reçica , Fatmire Mulhaxha - Kollçaku , Ganimete Musliu , Mefail Bajqinovci , Rasim Demiri , Rexhep Selimi , Hatim Baxhaku

  Munguan: Bekë Berisha , Haxhi Shala , Ilir Tasholli , Slavko Simić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit te mbledhjes se mbajtur me datë 24.06.2020

  • 3. Shqyrtimi i kërkesës së Agjencisë për Informim dhe Privatësi

   I miratuar
  • 4. Njoftim nga përfaqësuesit e Sindikatës së Policisë së Kosovës lidhur me kërkesat e tyre

 • Të pranishëm: Elmi Reçica , Fatmire Mulhaxha - Kollçaku , Ganimete Musliu , Ilir Tasholli , Mefail Bajqinovci , Rexhep Selimi

  Munguan: Rasim Demiri

  Të ftuar: Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës(FSK), Gjenerallejtënant Rrahman Rama

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Raportimi i Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës(FSK), Gjenerallejtënant Rrahman Rama ka raportuar për gjendjen e sigurisë në Kosovë

 • Të pranishëm: Bekë Berisha , Elmi Reçica , Fatmire Mulhaxha - Kollçaku , Ganimete Musliu , Hatim Baxhaku , Ilir Tasholli , Mefail Bajqinovci , Rasim Demiri , Rexhep Selimi

  Munguan: Haxhi Shala , Slavko Simić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Diskutim lidhur me sigurinë në Kosovë

  • 4. Miratimi i raportit me rekomandime të panelit për përzgjedhjen e Komisionerit për Informim dhe Privatësi

   I miratuar
 • Të pranishëm: Bekë Berisha , Elmi Reçica , Fatmire Mulhaxha - Kollçaku , Ganimete Musliu , Hatim Baxhaku , Ilir Tasholli , Mefail Bajqinovci , Rasim Demiri , Rexhep Selimi , Slavko Simić

  Munguan: Haxhi Shala

  Të ftuar: Ministri i Punëve të Brendshme - Agim Veliu

  • Rendi i ditës