Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 16
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 1
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 13.10.2020; 27.10.2020 dhe 10.11.2020

  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr.05/L-015 për letërnjoftim

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit të Ministrisë së Mbrojtjes, rreth zbatimit të rekomandimeve të Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2019

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Elmi Reçica , Fatmire Mulhaxha - Kollçaku , Ganimete Musliu , Hatim Baxhaku , Ilir Tasholli , Mefail Bajqinovci , Rasim Demiri , Rexhep Selimi

  Munguan: Bekë Berisha , Endrit Shala , Slavko Simić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 23.09.2020

  • 3. Diskutim lidhur me zhvillimet në Policinë e Kosovës

  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Bekë Berisha , Elmi Reçica , Fatmire Mulhaxha - Kollçaku , Ganimete Musliu , Hatim Baxhaku , Mefail Bajqinovci , Rasim Demiri , Rexhep Selimi

  Munguan: Haxhi Shala , Ilir Tasholli , Slavko Simić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës

  • 2. Miratimi i procesverbali nga mbledhja e mbajtur me datë 15.09.2020

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimi dhe plotësimin e Ligjit Nr.06/L- 082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

   I miratuar
 • Të pranishëm: Bekë Berisha , Fatmire Mulhaxha - Kollçaku , Ganimete Musliu , Hatim Baxhaku , Ilir Tasholli , Mefail Bajqinovci , Rasim Demiri , Rexhep Selimi

  Munguan: Elmi Reçica , Haxhi Shala , Slavko Simić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Raportimi i u.d i Kryeshefit Ekzekutiv të Inspektoratit Policor të Kosovës, Kushtrim Hodaj

 • Të pranishëm: Bekë Berisha , Fatmire Mulhaxha - Kollçaku , Ganimete Musliu , Hatim Baxhaku , Ilir Tasholli , Rasim Demiri , Rexhep Selimi

  Munguan: Elmi Reçica , Haxhi Shala , Mefail Bajqinovci , Slavko Simić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi në parim Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04-L-089 për deminimin humanitar.

   I miratuar
  • 4. Diskutim lidhur me shpalljen e konkursit për përzgjedhjen e Komisionerit të Agjencisë për Informim dhe Privatësi