Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 18
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 17.11.2020

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të vitit 2019, për Kompaninë Regjionale të Ujitjes Drini i Bardhë.

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 10.11.2020

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 3.11.2020

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i Auditimit për pasqyrat financiare të Ministrisë së Infrastrukturës për vitin 2019

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i Auditimit për pasqyrat financiare të Ministrisë së Administratës Publike për vitin 2019

   I miratuar
 • Të pranishëm: Albert Kinolli , Ali Berisha , Arta Bajralija , Bedri Hamza , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Sejdi Hoxha , Vlora Limani- Hajnuni , Arbëreshë Krasniqi

  Munguan: Besa Gaxherri , Verica Ćeranić

  Të ftuar: Hykmete Bajrami - Ministre e Financave

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendi të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 13.10.2020

  • 3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i Auditimit për vitin 2019, të ftuar Ministrja e Financave znj.Hykmete Bajrami dhe Auditori i Pergjithshëm i ZKA-së, z.Besnik Osmani

   I miratuar