Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 9
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Albert Kinolli , Ali Berisha , Arta Bajralija , Bedri Hamza , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Verica Ćeranić , Vlora Limani- Hajnuni

  Munguan: Besa Gaxherri , Endrit Shala , Sejdi Hoxha

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Ministrinë e Komuniteteve dhe Kthimit, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019.

 • Të pranishëm: Albert Kinolli , Ali Berisha , Besa Gaxherri , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Vlora Limani- Hajnuni

  Munguan: Arta Bajralija , Bedri Hamza , Endrit Shala , Sejdi Hoxha , Verica Ćeranić

  Të ftuar: Meliza Haradinaj - Ministre e MPJ-së

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Ministrinë e Diasporës dhe Investimeve Strategjike, për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019.

   I miratuar
 • Të pranishëm: Albert Kinolli , Arta Bajralija , Besa Gaxherri , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Vlora Limani- Hajnuni

  Munguan: Ali Berisha , Bedri Hamza , Endrit Shala , Sejdi Hoxha , Verica Ćeranić

  Të ftuar: Vlora Dumoshi - Ministre e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 26.06.2020

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019

   I miratuar
 • Të pranishëm: Albert Kinolli , Ali Berisha , Arta Bajralija , Besa Gaxherri , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Verica Ćeranić , Vlora Limani- Hajnuni

  Munguan: Bedri Hamza , Endrit Shala , Sejdi Hoxha

  Të ftuar: Goran Rakiq - Zv.Kryeministër dhe Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal; Rozafa Ukimeraj - Sekretare e përgjithshme e MAPL-së

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 12.06.2020

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Pasqyrat Financiare të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Loakal, për vitin 2019

   I miratuar
  • 4. Diskutim lidhur me Auditimin e Raporteve Vjetore Financiare dhe Raportet e Deklarimit Financiar të Fushatës, së subjekteve politike, për vitet 2018, dhe 2019

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albert Kinolli , Ali Berisha , Arta Bajralija , Besa Gaxherri , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Sejdi Hoxha

  Munguan: Bedri Hamza , Endrit Shala , Verica Ćeranić , Vlora Limani- Hajnuni

  Të ftuar: Anton Quni - Ministër i Mbrojtjes, Rrahman Rama - Komandanti i FSK-së, Përfaqësues nga ZKA

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Pasqyrat Financiare të Ministrisë së Mbrojtjes për vitin 2019