Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 6
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Albert Kinolli , Ali Berisha , Arta Bajralija , Besa Gaxherri , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Verica Ćeranić , Vlora Limani- Hajnuni

  Munguan: Bedri Hamza , Endrit Shala , Sejdi Hoxha

  Të ftuar: Goran Rakiq - Zv.Kryeministër dhe Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal; Rozafa Ukimeraj - Sekretare e përgjithshme e MAPL-së

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 12.06.2020

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Pasqyrat Financiare të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Loakal, për vitin 2019

   I miratuar
  • 4. Diskutim lidhur me Auditimin e Raporteve Vjetore Financiare dhe Raportet e Deklarimit Financiar të Fushatës, së subjekteve politike, për vitet 2018, dhe 2019

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albert Kinolli , Ali Berisha , Arta Bajralija , Besa Gaxherri , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Sejdi Hoxha

  Munguan: Bedri Hamza , Endrit Shala , Verica Ćeranić , Vlora Limani- Hajnuni

  Të ftuar: Anton Quni - Ministër i Mbrojtjes, Rrahman Rama - Komandanti i FSK-së, Përfaqësues nga ZKA

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Pasqyrat Financiare të Ministrisë së Mbrojtjes për vitin 2019

 • Të pranishëm: Albert Kinolli , Ali Berisha , Arta Bajralija , Bedri Hamza , Besa Gaxherri , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Vlora Limani- Hajnuni , Endrit Shala , Sejdi Hoxha

  Munguan: Verica Ćeranić

  Të ftuar: Qemajl Marmullakaj, sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë dhe Nehat Thaçi, sekretar i përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura me 13 mars dhe 29 maj 2020

  • 3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF të Ministrisë së Drejtësisë për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2019

 • Të pranishëm: Ali Berisha , Arta Bajralija , Bedri Hamza , Eman Rrahmani , Enver Haliti , Sejdi Hoxha , Verica Ćeranić , Vlora Limani- Hajnuni

  Munguan: Albert Kinolli , Besa Gaxherri , Endrit Shala

  Të ftuar: Besnik Osmani - Auditori i përgjithshëm

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i raportit vjetor të performancës së Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2019.

   I miratuar
 • Të pranishëm: Albert Kinolli , Ali Berisha , Bedri Hamza , Besa Gaxherri , Endrit Shala , Sejdi Hoxha , Verica Ćeranić , Vlora Limani- Hajnuni

  Munguan: Arta Bajralija , Eman Rrahmani , Enver Haliti

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 26.01.2020

  • 3. Shqyrtimi dhe miratimi i planit të punës së Komisionit për vitin 2020

   I miratuar
  • 4. Inicimi i procedurave lidhur me Auditimin e Raporteve Vjetore Financiare dhe Raportet e Deklarimit Financiar të Fushatës, së subjekteve politike, për vitet 2018, dhe 2019

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme