Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 27
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 50
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 3
 • Të pranishëm: Blerta Deliu - Kodra, Donika Kadaj - Bujupi, Armend Zemaj, Zenun Pajaziti, Adem Hodza, Visar Ymeri, Ismajl kurteshi, Fatmire Kollcaku

  Munguan: Ilir Deda, Milaim Zeka, Fikrim Damka

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Armend Zemaj, Fikrim Damka, Ismajl Kurteshi, Fatmire Kollqaku, Visar Ymeri, Zenun Pajaziti, Ismet Beqiti, Milaim Zeka

  Munguan: Blerta Deliu, Donika Kada, Adem Hodza

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e datës 13.11.2018 dhe 14.11.2018

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-082 për mbrojtjen e të dhënave personale, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-090 për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 6. Sh. i Projektligjit nr.06/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 Ligji i sportit ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 për sport, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-073 për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës nga viti shkollor 1990/91 deri në vitin shkollor 1998/99, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 8. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Blerta Deliu, Armend Zemaj, Zenun Pajaziti, Visar Ymeri, Ismajl Kurteshi, Fatmire Kollqaku, Donika Kada-Bujupi, Adem Hodza

  Munguan: Ilir Deda, Milaim Zeka, Fikrim Damka

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-087 për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Blerta Deliu, Armend Zemaj, Fikrim Damka, Fatmire Kollqaku, Ismajl Kurteshi, Visar Ymeri, Zenun Pajaziti, Donuka Kada-Bujupi, Adem Hodza

  Munguan: Ilir Deda, Milaim Zeka

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 30.10.2018

  • 3. Shqyrtimi i Projekt-kodit Penal nr.06/L-074 të Republikës së Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-057 për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-092 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të komunës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Blerta Deliu - Kodra, Armend Zemaj, Fikrim Damka, Ismajl Kurteshi, Fatmire Kollçaku, Visar Ymeri, Ilir Deda, Zenun Pajaziti, Adem Hodza, Milaim Zeka

  Munguan: Donika Kadaj - Bujupi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 16.10.2018

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-007 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-007 për procedurën jokontestimore, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-008 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/26 për trashigiminë në Kosovë, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligji nr.06/L-077 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.2004/32 për familjen i Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme

Filtro
 • Meetings:3
 • Të pranishëm: Blerta Deliu-Kodra, Armend Zemaj, Fikrim Damka.,Zenun Pajaziti, Donika Kadaj- Bujupi, Milaim Zeka , Ismajl Kureshi, Ilir Deda, Adem Hozda Visar Ymeri, Donika Kadaj- Bujupi

  Të ftuar: Dhurata Hoxha- Ministre e Integrimit Evropian

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 03.07.2018

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-090 për ratifikimin e Marrëveshjes Financiare për IPA 2017, pjesa e parë ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-049 për Inovacion Shkencor dhe Transfer të Dijës dhe Teknologjisë, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-035 për Veprimtaritë Hidrometeorologjike, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-059 për Kompleksin Memorial "Adem Jashari" në Prekaz, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-058 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës , me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
  • 8. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-022 për Projektligjin për Ndërmarrje Sociale me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së

   I miratuar
 • Të pranishëm: Blerta Deliu - Kodra, Armend Zemaj, Fikrim Damka, Fitore Pacolli - Dalipi, Fatmire Kollçaku, Ilir Deda, Zenun Pajaziti, Adem Hodza, Ahmet Isufi, Milaim Zeka

  Munguan: Glauk Konjufca

  Të ftuar: Dhurata Hoxha - Ministre e Integrimeve Evropiane

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Diskutim lidhur me Strategjinë e Zgjerimit të Bashkimit Evropian për Shtete e Ballkanit Perëndimor, e ftuar znj. Dhurata Hoxha - Ministre e Integrimit Evropian

   Raportim
  • 3. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Blerta Deliu- Kodra, Armend Zemaj, Fikrim Damka, Ilir Deda, ZenunPajaziti, Adem Hoxha, Ahmet Isufi, Milaim Zeka

  Munguan: Fitore Pacolli, Fatmire Kollçaku, Glauk Konjufca.

  Të ftuar: Dhurata Hoxha - Ministre e Integrimit Evropian

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 12.10.2017, 24.10.2017 dhe 30.10.2017

   I miratuar
  • 3. Raportim i znj. Dhurata Hoxha - Ministre e Integrimit Evropian, lidhur me përmbushjen e obligimeve në kuadër të agjendës evropiane

   Raportim
  • 4. Të ndryshme