Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 48
 • Dëgjime publike: 3
 • Projektligje të shqyrtuara: 17
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Ismajl Kurteshi, Teuta Haxhiu, Mufera Sinik, Arbërie Nagavci, Albulena Balaj-Halimaj, Driton Caushi, Valentina Bunjaku-Rexhepi, Abdyl Salihu

  Munguan: Verica Ceranic, Fidan Salihu

  Të ftuar: Ministri i MASHT Shyqiri Bytyqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 3.12.2018

  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-135 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës

   I miratuar
  • 4. Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes së bursave mes Francës dhe Kosovës

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Ismajl Kurteshi, Teuta Haxhiu, Mufera Sinik, Arberie Nagavci, Albulena Balaj-Halimaj, Driton Caushi, Valentina Bunjaku-Rexhepi

  Munguan: Verica Ceranic, Fidan Rekaliu, Abdyl Salihu

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 26.11.2018

  • 3. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin nr.06/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 për Sport i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 për Sport

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin nr.06/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-090 për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin nr.06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Ismajl Kurteshi, Teuta Haxhiu, Mufera Sinik, Albulena Balaj-Halimaj, Driton Çaushi, Valentina Bunjaku- Rexhepi, Avdyl Salihu

  Munguan: Arberie Nagavci, Fidan Rekaliu, Verica Ceranic

  Të ftuar: Betim Jahaj , Valon Kashtanjeva

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i Rendit të Ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 12.11.2018

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06\L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004\22 për Kinematografinë

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi e Projektligjit nr.06\L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04\L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06\L-121 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04\L-097 për Bibliotekat

   I miratuar
  • 6. Te ndryshme.

 • Të pranishëm: Ismajl Kurteshi, Teuta Haxhiu, Albulena Balaj- Halimaj, Driton Çaushi, Valentina Bunjaku - Rexhepi, Avdyl Salihu

  Munguan: Mufera Sinik, Arberie Nagavci, Fidan Rekaliu, Verica Ceranic

  Të ftuar: Betim Jahaj - MKRS

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/22 për Kinematografinë

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta

  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-121 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-097 për Bibliotekat

  • 5. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Ismajl Kurteshi, Teuta Haxhiu, Müfera Sinik, Arbërie Nagavci, Albulena Balaj - Halimaj, Fidan Rekaliu, Avdyl Salihu

  Munguan: Driton Çaushi, Valentina Bunjaku - Rexhepi, Verica Ceranic

  Të ftuar: Fatmir Kabashi, Mehdi Uka - MKRS

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 22.10.2018;

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 për Sport i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2003/24 për Sport

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-090 për sponsorizime në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet sportive

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme.