Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 60
 • Dëgjime publike: 3
 • Projektligje të shqyrtuara: 18
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Ismajl Kurteshi, Teuta Haxhiu, Arbërie Nagavci, Driton Çaushi, Valentina Bunjaku - Rexhepi, Luljeta Veseal - Gutaj

  Munguan: Mufera Sinik, Verica Ceranic, Fidan Rekalu, Albulena Balaj - Halimaj

  Të ftuar: Laborantët e Universiteteve Publike të Kosovës

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Takim i Komisionit me laborantët e FSHMN-së Departamenti i Kimisë

  • 3. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Ismajl Kurteshi, Teuta Haxhiu, Mufera Sinik, Arbërie Nagavci, Albulena Balaj-Halimaj, Driton Çaushi, Abdyl Salihu, Luljeta Veselaj-Gutaj.

  Munguan: Valentina Bunjaku-Rexhepi, Veica Ceranic, Fidan Reklaiu.

  • Rendi i ditës
  • 1. 1.Miratimi i rendit të ditës;

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 24.1.2019, 25.1.2019 dhe 28.1.2019;

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin nr.06/L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/22 për Kinematografinë;

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin nr.06/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta;

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për Projektligjin nr.06/L-121 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-097 për Bibliotekat

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Ismajl Kurteshi, Teuta Haxhiu, Fidan Rekaliu, Abdyl Salihu, Arbërie Nagavci, Mufera Sinik, Albulena Balaj-Halimaj, Driton Çaushi, Valentina Bunjaku-Rexhepi

  Munguan: Verica Ceranic

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës; Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 17.12.2018 dhe 15.1.2019; Miratimi i raportit të punës së Komisionit për vitin 2018; Shqyrtimi i Planit të punës së Komisionit për vitin 2019; Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Ismajl Kurteshi, Teuta Haxhiu, Albulena Balaj-Halimaj, Driton Çaushi, Valentina Bunjaku-Rexhepi, Avdyl Salihu, Mufera Srbica-Sinik, Fidan Rekaliu

  Munguan: Arbërie Nagavci, Verica Ceranic

  Të ftuar: Anëtarët e Këshillit Shtetëror të Cilësisë nga Agjencia Kosovare të Akreditimit

  • Rendi i ditës
  • 1. Takim i Komisionit me anëtarët e Këshillit Shtetëror të Cilësisë së Agjencisë Kosovare të Akreditimit

 • Të pranishëm: Ismajl Kurteshi, Teuta Haxhiu, Albulena Balaj-Halimaj, Driton Çaushi, Valentina Bunjaku-Rexhepi, Avdyl Salihu

  Munguan: Mufera Sinik, Arbërie Nagavci, Verica Ceranic, Fidan Rekaliu

  Të ftuar: Rektorët e Universiteteve Publike

  • Rendi i ditës
  • 1. Diskutim lidhur me kërkesën e Rektorëve të Universiteteve Publike rreth programeve të pa akredituara