Emision Televiziv

BlicInterview: Intervistë me kryetarin e Kuvendit, Kadri Veseli

Ky emision është sponzoruar nga KDI në në kuadër të projektit “Perspektiva Evropiane – ndërtimi i konsensusit kombëtar për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë” që përkrahet nga Ambasada Zvicerane në Prishtinë, dhe Memorandumit të Mirëkuptimit me Kuvendin e Kosovës.

Ndiqni emisionin e plotë në: https://www.youtube.com/watch?v=XKf-Vn-XQxw