Pyetjet parlamentare të: Gazmend Gjyshnica

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur