Pyetjet parlamentare të: Artan Abrashi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur