Pyetjet parlamentare të: Hekuran Murati

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur