Pyetjet parlamentare të: Haki Abazi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur