Pyetjet parlamentare të: Hajrulla Çeku

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
09/07/2020 Shëndetësi
Faleminderit zonja kryesuese! Në kuadër të masave të reja në përballje me pandeminë, është propozuar edhe një lloj privatizimi i shërbimeve në trajtimin e virusit. Konkretisht, ashtu siç është thënë, parashihet që laboratorët privatë të ofrojnë shërbimin
Lexo më shumë
Armend Zemaj Po
09/07/2020 Shëndetësi
Faleminderit zonja kryesuese! Faleminderit z. Zemaj, Atëherë nga përgjigjja juaj janë dy konstatime: e para që është rekomandim i Institutit, dakord në këtë pjesë. E dyta, që jeni duke e shikuar bazën ligjore, d.m.th. ende nuk e keni. Tani po e bëj një p
Lexo më shumë
Armend Zemaj Po
25/09/2020 Kulturë
Zonja Dumoshi, kur do të hapen teatrot? Faleminderit!
Vlora Dumoshi Po