Pyetjet parlamentare të: Hykmete Bajrami

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur