Pyetjet parlamentare të: Ardian Shala

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur