Pyetjet parlamentare të: Ilir Ferati

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur