Pyetjet parlamentare të: Ivan Todosijević

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur