Pyetjet parlamentare të: Albena Reshitaj

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur