Pyetjet parlamentare të: Lirije Kajtazi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur