Pyetjet parlamentare të: Ljubinko Karadžić

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur