Pyetjet parlamentare të: Saranda Bugojevci

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
09/07/2020 Drejtësi
Faleminderit, kryesuese! Po dua ta shtroj pyetjen, për shkak se është me shumë rëndësi. Më dt.25 mars Qeveria Kurti kishte propozuar plotësim-ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale. Qëllimi i kësaj nisme ishte adresimi i kërkesave të prokurorëve special
Lexo më shumë
Selim Selimi Jo
25/09/2020 Drejtësi
Zoti Selimi, ka të bëjë me çështjen e... domethënë me datë 13 maj 2020 është themeluar ekipi punues për përgatitjen e analizës për themelimin e Institutit për Hulumtimin e Krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë. Qëllimi i këtij ekipi ishte bërja e anal
Lexo më shumë
Selim Selimi Po
25/09/2020 Drejtësi
Vetëm desha një gjë ta kem të qartë, a do të bëhet ekip komplet i ri apo do të ketë vetëm zëvendësime përbrenda ekipit ekzistues. Dhe tjetra, a ka pasur deri më tani së paku ndonjë takim ky ekip apo përveç takimeve të mëhershme që kanë pasur a janë takua
Lexo më shumë
Selim Selimi Po
16/10/2020 Drejtësi
Zoti Selimi, në legjislaturën e gjashtë, komisioni qeveritar ka bërë amendamentimin e Ligjit për të pagjeturit. Gjatë qeverisjes Kurti, Ministria e Drejtësisë është ngarkuar për të proceduar tutje këtë projektligj. Duke e pasur parasysh që me disa pjesë
Lexo më shumë
Selim Selimi Po
16/10/2020 Drejtësi
Desha të pyes se a e keni një caktuar një afat kohor për shkak se kërkesat e familjareve që të bëhet plotësim-ndryshimi i ligjit ekzistojnë që një kohë të gjatë. Edhe pse në shumë aspekte, në projektligj veç se janë mbuluar disa prej kërkesave të familja
Lexo më shumë
Selim Selimi Po