Pyetjet parlamentare të: Salih Zyba

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
12/11/2020 Administratë
Faleminderit, nënkryetare! Në faqet e internetit të ministrive vendimet nuk publikohen në rregull ose fare. Përgjatë hulumtimit për vendimet e caktuara që janë përmendur nëpër media, kemi hasur në vështirësi e pamundësi për lokalizimin e tyre. Nuk publik
Lexo më shumë
Avdullah Hoti Po