Pyetjet parlamentare të: Miljana Nikolić

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur