Pyetjet parlamentare të: Dimal Basha

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
25/09/2020 Financa
Zonja Bajrami, Pyetja është, a mund të na sqaroni për rastet kur komunat po lidhin kontratë me operatorë ekonomikë për projekte të cilat nuk kanë fonde të buxhetuara në buxhetin komunal apo atë qendror? Sa raste të tilla keni evidentuar dhe cilat janë ma
Lexo më shumë
Hykmete Bajrami Po
25/09/2020 Drejtësi
Zoti Selimi, Pyetja është rreth tarifave të larta të noterëve, sidomos të përmbaruesve. A mund të na njoftoni se si ka mbetur kjo çështje dhe çfarë keni bërë në këtë drejtim. Faleminderit paraprakisht!
Selim Selimi Po
29/10/2020 Shëndetësi
Si qytetar i kësaj Republike, zoti Zemaj, kam një shqetësim të madh, ku siç e dini është investuar dikur 4 milionë deri në tani në spitalin e Ferizajt. Gjithashtu, për vitin 2020 janë parashikuar edhe 2,5 milionë euro edhe ka ngecur projekti, nuk ka asnj
Lexo më shumë
Armend Zemaj Po
29/10/2020 Shëndetësi
Meqenëse ka aq shumë parregullsi, është shqetësim i madh dhe kjo jo vetëm për qytetarët e Ferizajt, janë 300 mijë banorë të të gjitha subjekteve politike që jetojnë në atë zonë që nuk kanë spital tash e sa vite për shkak luftës LDK-PDK që është bërë. Meq
Lexo më shumë
Armend Zemaj Po
29/10/2020 Financa
Zonja Bajrami, E kam ngritur këtë çështje edhe më herët edhe besoj, ju vet e keni pranuar këtu që është kundërligjshme, kur komunat po lidhin kontrata me operatorë ekonomik për projekte të cilat nuk kanë fonde të buxhetuara në buxhetin komunal. E kam dhë
Lexo më shumë
Hykmete Bajrami Po