Pyetjet parlamentare të: Fitim Uka

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
07/08/2020 Shëndetësi
Atëherë, më lejoni që pyetjen time ta filloj me një rikonfirmim që kjo ka mbetur e vetmja mundësi se si të komunikojmë me z. Zemaj për shkak se dy ftesat tona të cilat i kemi dërguar, e parafundit më 7 korrik nuk ka marrë përgjigje pozitive dhe në anën t
Lexo më shumë
Armend Zemaj Po
07/08/2020 Shëndetësi
Atëherë, pyetja ime është, a është vendimi i Qeverisë nr. 01-10 pika 5 që ndalon qarkullimin e personave fizikë jashtë shtëpive dhe banesave të tyre në komunat Prishtinë, Ferizaj, Prizren dhe Vushtrri në përputhje me Kushtetutën dhe cilat janë mekanizmat
Lexo më shumë
Armend Zemaj Po
29/10/2020 Arsim
Ajo çfarë ne e dimë, është që ky Kuvend i Republikës së Kosovës ka miratuar një rezolutë ku i kërkon specifikisht ministrit të Arsimit që të gjejë forma dhe mënyra për të angazhuar staf mbështetës për nxënësit dhe mësimdhënësit, me theks të veçantë angaz
Lexo më shumë
Ramë Lika Jo
10/12/2020 Arsim
Qeveria e Kosovës ka aprovuar një master-plan që është propozuar nga Ministria e Arsimit për realizimin e vitit të ri shkollor 2020-2021 edhe në kushte të pandemisë. Në fakt, ne kemi qenë dëshmitarë edhe të sfidave dhe të vështirëve, por edhe të dështimi
Lexo më shumë
Ramë Lika Po