Pyetjet parlamentare të: Slavko Simić

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur