Pyetjet parlamentare të: Rasim Demiri

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur