Pyetjet parlamentare të: Driton Selmanaj

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur