Pyetjet parlamentare të: Fetah Rudi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
16/10/2020 Sociale
I nderuar zoti ministër, Pas shumë kërkesave të disa organizatave dhe personave me aftësi të kufizuara në lidhje me mospërfshirjen në legjislacion për skemat e mbështetjes financiare e të gjitha llojeve të pensioneve me aftësi të kufizuar që nga viti 201
Lexo më shumë
Skender Reçica Po
16/10/2020 Sociale
I nderuar ministër, Muaji tetor shënohet si muaji i mundësive të barabarta për punësimin e personave me aftësi të kufizuar. Personat me aftësi të kufizuar po përballen me vështirësi të shumta, përfshirë edhe punësimin. Për shkak të shkallës së lartë të p
Lexo më shumë
Skender Reçica Po
29/10/2020 Arsim
I nderuar zoti ministër, Me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, me konventa ndërkombëtare dhe me ligjet e fushës së arsimit, është e garantuar e drejta për arsim për të gjithë, përfshirë edhe fëmijët me aftësi të kufizuar. Një ndër pengesat për mohimin
Lexo më shumë
Ramë Lika Jo
29/10/2020 Sociale
I nderuar zoti ministër, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale përmes departamenteve të saj i udhëheq dhe menaxhon komisionet e ndryshme për vlerësimin dhe shqyrtimin e kërkesave për skemat e mbështetjes financiare për personat me aftësi të kufizuar,
Lexo më shumë
Skender Reçica Po