Pyetjet parlamentare të: Shkëmb Manaj

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur