Pyetjet parlamentare të: Vlora Limani- Hajnuni

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur