Pyetjet parlamentare të: Rrezarta Krasniqi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
12/11/2020 Sociale
Aktualisht në vendin tonë, sidomos te sektori privat, kemi raste kur një femër e cila është shtatzënë i mohohet e drejta e punësimit. Apo edhe nëse është e punësuar, në momentin kur kuptohet që është shtatzënë, largohet nga puna. Pyetja ime është: Duke p
Lexo më shumë
Skender Reçica Po