Pyetjet parlamentare të: Mërgim Lushtaku

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur