Pyetjet parlamentare të: Bedri Hamza

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur