Pyetjet parlamentare të: Endrit Shala

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur