Pyetjet parlamentare të: Mirlinda Sopi- Krasniqi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur