Pyetjet parlamentare të: Bekë Berisha

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur