Pyetjet parlamentare të: Pal Lekaj

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur