Pyetjet parlamentare të: Blerta Deliu-Kodra

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur