Pyetjet parlamentare të: Besa Ismaili-Ahmeti

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
16/10/2020 Financa
Pyetja ishte për mjetet që janë shtuar në ... në lagjen Lumbardh dhe se është pritur që ato të ekzekutohen deri në fund të vitin 2020, ndërkohë që mjetet janë aty të pashpenzuara, sepse nuk është implementuar projekti, për shkak të mungesës së lejes së n
Lexo më shumë
Hykmete Bajrami Po
30/11/2020 Ekonomi
Nga disa studime ishin 30 për qind të bizneseve që kanë larguar mbi 50 për qind të të punësuarve të tyre vetëm gjatë kohës së pandemisë. Interesimi im ishte natyrisht si plotësohet ky boshllëk,cilat janë pakoja e masave të Ministrisë së Ekonomisë për të
Lexo më shumë
Avdullah Hoti Po