Pyetjet parlamentare të: Enver Haliti

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur