Pyetjet parlamentare të: Eman Rrahmani

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
09/07/2020 Shëndetësi
Faleminderit Kryetare! Zoti Zemaj, Sa keni kërkuar buxhet shtesë në rishikim dhe sa donacione janë iniciuar gjatë mandatit tuaj dhe cilat janë ato?
Armend Zemaj Po
07/08/2020 Shëndetësi
Pyetja ka të bëjë rreth shpalljes së konkursit në Ministrinë e Shëndetësisë më 16. 6. 2020. Mbi çfarë baze është shpallur konkursi i fundit për profesionistë shëndetësorë dhe a keni pasur kërkesa nga një njësitë kërkuese respektive? Mbi çfarë baze do të
Lexo më shumë
Armend Zemaj Po
14/08/2020 Drejtësi
Pyetja ka të bëjë lidhur me vendimin e Qeverisë për emërimin e Koordinatorit Nacional për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Luftimit të Terrorizimit. Kjo pyetje ka të bëjë, për shkak që zoti Hoti më 12 shkurt të vitit 2019 deklaron kështu: U ca
Lexo më shumë
Avdullah Hoti Po
25/09/2020 Bujqësi dhe Blegtori
Sektori i vreshtave në Kosovë zë një vend të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit. Ky sektor është ambasador i Kosovës në tregun ndërkombëtar, në aspektin e produkteve vendore. Prandaj është shumë e rëndësishme që rreziqet nga moti, çmimi i ulët
Lexo më shumë
Besian Mustafa Jo
25/09/2020 Kulturë
Biblioteka Kombëtare e Kosovës është mbyllur për përdoruesit nga 16 mars 2020, me kushtet e domosdoshme për të kontribuar në zbatimin sa më efikas të masave që synojnë luftimin e përhapjes së COVID-19. Që nga ajo datë Biblioteka Kombëtare e Kosovës aktua
Lexo më shumë
Vlora Dumoshi Po
29/10/2020 Shëndetësi
Pyetja ime ka të bëjë me mbi 150 të sëmurë me fibrozë sistike, të cilët kanë vështirësi të jashtëzakonshme në sigurimin e terapisë së tyre. Përveç kostos shumë të lartë që këta të sëmurë kanë, po ashtu kanë shumë vështirësi që në vendin tonë të gjendet t
Lexo më shumë
Armend Zemaj Po