Pyetjet parlamentare të: Hatim Baxhaku

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur